MENY

Statistik om kronisk lymfatisk leukemi

I statistiken om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Statistiken baseras i huvudsak på två olika datakällor:

  • de nationella kvalitetsregistren inom cancervården
  • den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Mer om statistikens innehåll


Gemensam information uppdaterad: 9 december 2019