Nyheter

Stockholm Gotland
Vårdcentralerna klart effektivast – Stockholms breddinförande av teledermatoskopi har gett snabba resultat

Sedan våren 2023 erbjuder samtliga vårdcentraler i Stockholms län teledermatoskopi. Breddinförandet av arbetssättet – som möjliggör en mer träffsäker bedömning av hudförändringar redan på vårdcentralen – har pågått sedan 2021. Nu visar färsk statistik från Karolinska Universitetssjukhuset att vårdcentralerna har klart kortast ledtider för operation av hudförändringar med allvarligast misstankegrad, jämfört med sjukhusen och vårdvalens vårdgivare.

Samverkan
RCC samordnar informationskampanj om screening

Nu startar regionernas gemensamma informationskampanj om screening för att upptäcka cancer. Regionala cancercentrum har utformat kampanjen tillsammans med regionerna och 1177. Den kommer synas i sociala medier, annonser och på affischer runt om i landet under hela september.

Samverkan
Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer (MCC) uppdaterat

Nationellt vårdprogram för merkelcellscancer (MCC) har uppdaterats med några mindre revideringar.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för ALL

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en ovanlig cancersjukdom engagerande benmärgen där cirka 50 vuxna personer per år insjuknar i Sverige. Nu har det nationella vårdprogrammet för ALL uppdaterats.

Stockholm Gotland
Värdefulla samtal i trygg miljö under Stockholm Pride

Den 31 juli deltog RCC Stockholm Gotland på Stockholm Pride. Under rubriken Hur når vi jämlikhet inom cancerscreening och vård? presenterade medarbetare från RCC pågående projekt och öppnade upp för dialog med besökarna. Samtalen ledde till både insikter och ny energi i det fortsatta arbetet mot en mer jämlik vård.

Samverkan
SVF:ens flödesscheman har kompletterats med KVÅ-koder

De flödesscheman som visualiserar de standardiserade vårdförloppen har under sommaren kompletterats med KVÅ-koder.