MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram njurcancer

Vårdprogrammet för njurcancer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019. Samtliga kapitel har uppdaterats och är anpassat till internationella riktlinjer, till exempel European Association of Urology, EAU.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller följande förändringar:

  • Behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom har uppdaterats eftersom ett flertal nya läkemedel har godkänts, vilket har ändrat de rekommenderade behandlingarna.
  • Texten för systemisk behandling har skrivits om.
  • Rekommendationer för kirurgisk behandling har tydliggjorts, liksom rekommendationerna för radiologisk och histopatologisk utvärdering.
  • Kapitlet ”Omvårdnad och rehabilitering” har kompletterats.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje njurcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje njurcancer (pdf) 

Kontaktsjuksköterskans roll i njurcancerprocessen i Västra Götalandsregionen och Region Halland (pdf)


Faktaägare:Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 20 juni 2019