Nationellt vårdprogram för tjock-och ändtarmscancerscreening

Det nationella vårdprogrammet för tjock–och ändtarmscancerscreening fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2022.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för tjock–och ändtarmscancerscreening, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.