För- och nackdelar med screening

Screening av en befolkning eller en del av en befolkning görs endast om det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att fördelarna är större än nackdelarna. Denna bedömning görs av Socialstyrelsen.

Fördelen med bröstcancerscreening med mammografi är att dödligheten i bröstcancer minskar. Om bröstcancer upptäcks i ett tidigt stadium är chansen stor att du blir botad.

Nackdelen med bröstcancerscreening är att ett fåtal fall inte upptäcks i screeningen. En liten del av de tumörer som hittas i screeningen kommer aldrig att utvecklas till dödlig cancer. Det går inte att avgöra vilka tumörer som blir aggressiva och vilka som inte blir det, därför behandlas alla tumörer. Några kvinnor kommer således att bli behandlade fast de eventuellt inte hade behövt behandling.

Kompletterande undersökningar

En del kvinnor blir återkallade till kompletterande undersökning. Det kan bero på misstanke om bröstcancer eller att misstanke om bröstcancer inte kan uteslutas.

Några kvinnor kan bli återkallade på grund av dålig bildkvalité, vilket innebär att bilderna inte kan bedömas, så kallat ”Tekniskt omtag”.