Till regionspecifikt innehåll

Cancer i hjärna och ryggmärg

Varje år insjuknar omkring 1400 personer i Sverige av en tumör som uppstår i hjärna eller ryggmärg. Den vanligaste typen av tumörer i centrala nervsystemet (CNS) är gliom. De flesta som drabbas av ett högmalignt gliom är över 50 år.

CNS-tumörer kan drabba individer i alla åldrar. Personer med lågmaligna gliom och ependymom är generellt sett yngre, och ungefär hälften av alla personer med lågmaligna gliom eller ependymom är yngre än 40 år. Medulloblastom är vanligare hos barn och unga vuxna, men förekommer även hos vuxna.

Patientens prognos beror bland annat på om tumören är låg- eller högmalign och vilken undergrupp tumören tillhör, men även på patientens ålder och allmäntillstånd. Hjärntumörer hos barn svarar ofta bra på behandling.

Överlevnaden för personer med cancer i centrala nervsystemet varierar kraftigt mellan olika diagnoser, men generellt har en förbättring skett efter slutet av 70-talet.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancer i hjärna och ryggmärg i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom cancer i hjärna och ryggmärg. Även en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet finns.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Regional tillämpning av vårdprogram

Om hjärntumörer i den regionala cancerplanen

Den sjukvårdsregionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om hjärntumörer.

Bilaga 2H Regional cancerplan hjärntumörer (pdf)

Cancerplanens regionala fokusområden under 2021 för hjärntumörprocessen

Regionala processledare

Alexandra Dovin

samordnande kontaktsjuksköterska

Teresa Herlestam Calero

överläkare

.

Regional Processledare

Christer F Nilsson

regional patientprocessledare hjärna

Skånes universitetssjukhus

Regionala processledare

Charlotte Bratthäll

överläkare

Länssjukhuset i Kalmar

 

Peter Milos

neurokirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Regional vårdprocess primära CNS-tumörer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med  patienter med primär tumör i det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg).

Aktuellt abete 

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Uppdatering av nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg påbörjades våren 2019.
  • Årlig dialogturné till förvaltningar som utreder och följer upp patienter med hjärntumörer, för en dialog kring processarbetet i regionen.
  • Möjligheten att få neurorehabilitering är ett eftersatt område för patienter med hjärntumör. Processgruppen arbetar tillsammans med representanter från neurorehabiliterande enhet med att belysa behovet och försöka hitta lösningar för utökad tillgång till neurorehabilitering för patientgruppen.

Vårdprocessarbetet

I arbetet deltar kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor samt kurator från de större sjukhus i regionen där patienter med CNS-tumör omhändertas. Flera olika discipliner är representerade; neurokirurgi, neurologi, onkologi, patologi och radiologi. Det finns också en patient- och närståenderepresentant med i gruppen och ett pågående samarbete med den nationella patientföreningen (svenska hjärntumörföreningen).

Gruppen träffas cirka tre gånger per år. Förbättringsarbetet inriktas på processöversyn, vårdprogramsarbete och kvalitetsuppföljning. 

Ett nätverk med kontaktsjuksköterskor inom CNS-tumörområdet träffas två gånger om året för att arbeta med bland annat Min vårdplan, cancerrehabilitering, evidensbaserade bedömningsinstrument och kvalitetsregistret. I gruppen finns även en patient- och närståenderepresentant. 

Regional processägare

Vakant

regional processägare hjärntumörer

RCC Väst

Regionala omvårdnadsordförande

Malin Andersson

regional omvårdnadsordförande hjärna och ryggmärg

Skaraborgs sjukhus, Skövde

Alicia Hellgren

regional omvårdnadsordförande hjärna och ryggmärg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Siv Vitblom

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst,

Patientrepresentant

Mariella Delgado

patient/närståendeföreträdare