Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Uppsala Örebro - nationellt ansvarig

Karin Hellström

vårdprocesskoordinator

Statistiker

Nationell support, RCC Uppsala Örebro

Anna Askehov

registeradministratör

Marie Brus

registeradministratör

RCC Norr

Kerstin Rehn

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Gabriella Thorén Berglund

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Rebecka Nyström

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

vårdprogramshandlägg./registeradm.

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

 

 

RCC Väst

Lars-Göran Lindesjö

registeradministratör

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst