Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Mellansverige - nationellt ansvarig

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

Statistiker

Nationell support, RCC Mellansverige

Marie Brus

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Norr

Jenny Bellgran

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Gabriella Thorén

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Jessica Johansson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Yvonne Lindholm

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC väst

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst