Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer AML

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för AML. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läkemedelsregimer i Uppsala Örebro 

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som tagits fram nationellt.