Till regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Bäckencancerrehabilitering i sjukvårdsområde Stockholm och Gotland

Utredning, behandling och uppföljning av cancer i bäckenområdet sker på flera sjukhus och specialistvårdsmottagningar i regionen.
För att underlätta arbetet har RCC Stockholm Gotland utsett en projektledare samt en koordinator för att arbeta med att främja en patientfokuserad, strukturerad och sammanhållen rehabilitering för patienter behandlade för en cancerdiagnos i lilla bäckenet (tarmcancer, urinblåsecancer, gynekologisk cancer samt cancer i manliga könsorgan).

Vi arbetar bland annat med att:

 • Samordna regionens rehabiliteringsnätverk och lokala kontaktpersoner genom återkommande nätverksmöten med representanter från de olika enheterna.
 • Stimulera regional implementering av nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering.
 • Erbjuda utbildningsinsatser för de olika enheterna som bedriver vård för patienter med bäckencancer.
 • Att i samverkan med lokala och regionala processgrupper och processledare med inriktning på cancersjukdomar i bäckenet arbeta för en processorienterad bäckenrehabilitering med patientens perspektiv i fokus samt säkra utveckling av strukturerade bedömningar av rehabiliteringsbehov.
 • Kartlägga regionens kompetenser inom bäckencancerrehabilitering på de olika sjukhusen inom regionen samt öppenvårdsenheter inom urologi och gynekologi och andra enheter dit patienter kan remitteras för vissa utredningar och behandlingar för bäckencancerrehab.
 • Bygga upp och upprätthålla strukturer för jämlik rehabilitering.
 • Samråda med patientrepresentanter och patientföreningar.
 • Samråda med Centrum för Cancerrehabiliterings Bäckencancermottagning på Sabbatsbergs sjukhus.
 • Delta i nationellt arbete med framtagande av riktlinjer för bäckencancerrehabilitering.