Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram som rör barn

Här hittar du vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer samt för palliativ vård av barn.

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder. Det omfattar långtidsuppföljning både för de som nu är barn och ungdomar och de som är vuxna.

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer, Kunskapsbanken

Vårdprogramgrupp

Nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Vårdprogrammet beskriver palliativ vård utifrån tidig fas, sen fas och livets slutskede samt efterlevandestöd. Det omfattar alla barn som behöver palliativa insatser och palliativ vård, oavsett diagnos.

Nationellt vårdprogram palliativ vård av barn, Kunskapsbanken

Vårdprogramgrupp

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering för barn och ungdom

Målet med vårdprogrammet är att ge vårdpersonal och andra berörda verksamheter tydliga, evidensbaserade rekommendationer för hur sena komplikationer av cancer och cancerbehandling kan utredas och behandlas, och hur negativa effekter av sena komplikationer kan förebyggas.

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering för barn och ungdom, Kunskapsbanken

Vårdprogramgrupp

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional patientprocessledare

Anna Sällfors Holmqvist

barnläkare

Skånes universitetssjukhus

Britt-Marie Holmqvist

barnonkolog

Region Östergötland

Regional medicinsk riktlinje 

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)