MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder. Det omfattar långtidsuppföljning både för de som nu är barn och ungdomar och de som är vuxna.Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2019.

Nationellt vårdpgrogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Målet med vårdprogrammet är:

  • Att alla individer som har behandlats för cancer under barn- och ungdomsår i hela Sverige ska erbjudas adekvat uppföljning och sjukvård av högsta internationella klass.
  • Att öka sjukvårdens kompetens samt medvetenheten om denna patientgrupp.
  • Att man som överlevare efter barncancer ska vara välinformerad och delaktig i sin uppföljning.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje 

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje för långtidsuppföljning efter barncancer (pdf)


Faktaägare: Marianne Jarfelt
Gemensam information uppdaterad: 4 juni 2019