Nationell vårdprogramgrupp prostatacancer

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Johan Stranne

regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamöter

Camilla Thellenberg Karlsson

processledare, onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Camilla Wennerberg

uroterapeut

Länssjukhuset i Kalmar

Christian Thorbrand

urolog

Helsingborgs lasarett

David Robinsson

urolog, processledare

Region Jönköpings län

Elisabet Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Hampus Nugin

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Stranne

docent i urologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jon Kindblom

onkolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Jonas Wallström

buk- och kärlröntgen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mats Andén

onkolog, processledare

Länssjukhuset i Kalmar

Olof Ståhl

onkolog, regional patientprocessledare prostatacancer

Skånes universitetssjukhus, Lund

Per Fransson

onkologisjuksköterska

Umeå universitet

Sebastian Fors

specialistläkare, urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stefan Carlsson

processledare, urolog

RCC Stockholm Gotland

Patientrepresentant

Kent Lewén

patientrepresentant

Prostatacancerförbundet

Stödjande RCC

Camilla Byström

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige