Till regionspecifikt innehåll

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Årligen insjuknar cirka 500 personer i Sverige i sjukdomen. Medianålder vid diagnos är cirka 70 år. Cirka 30 procent av patienterna är yngre än 65 år vid diagnos. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Blodcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Regional vårdprocess kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). i västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: .

  • Dialogturné till samtliga hematologiska mottagningar, tillsammans med övriga regionala processägare inom blodcancerområdet.
  • Möjlighet till direktöverföring från journalsystemen till kvalitetsregistret, för att på så sätt slippa dubbelregistrering.
  • Uppdatering av vårdprogram. 
  • Införande och utveckling av Cytobase (elektroniskt cytostatiskahanteringsprogram) 

Vårdprocessen för KLL har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för lymfom,  myelom och leukemi.

Vård av KLL i Västra sjukvårdsregionen

Alla högdosbehandlingar med cytostatika och behandlingar med stamcellsstöd och allogena transplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regional processägare

porträtt

Catharina Lewerin

regional processledare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional omvårdnadsordförande

Inger Andersson

regional omvårdnadsordförande hematologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Sandra Häggander

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst