Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med själva registreringen av sköldkörtelcancer i kvalitetsregistret. Kontakta supporten i din region.