Forskningsstudier kopplade till bröstcentrum

Karisma — forskningsstudie om att minska risken för bröstcancer

LäkemedelLäkemedlet tamoxifen kan minska risken för bröstcancer hos friska kvinnor med nära 40 procent. Preparatet används inte idag i detta syfte på grund av biverkningar. En ny forskningsstudie ska identifiera den lägsta och mest effektiva dosen av läkemedlet för att reducera risken för biverkningar.

Tamoxifen används idag för att minska risken för återfall hos kvinnor som har haft bröstcancer. Flera studier talar för att risken för bröstcancer minskar om detta läkemedel används hos friska kvinnor. Det finns indikationer på att även låga doser kan minska risken. Det är denna optimala dosering som minskar risken för bröstcancer och samtidigt ger färre biverkningar som forskningsstudien Karisma ska identifiera.

Kvinnorna som ska delta i studien kommer från bröstcancerstudien Karma 2011-2013. Cirka 35 000 kvinnor har deltagit i Karma-studien och har mammograferats på Södersjukhuset. Där finns redan en infrastruktur uppbyggd som studien Karisma kan överta.

Samarbete mellan Karolinska Institutet och Regionalt cancercentrum

Karisma leds av professor Per Hall vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Karma genomförs i samarbete med forskare och kliniker vid Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Skånes universitetssjukhus Lund, Helsingborgs lasarett, Unilabs mammografi, Regionalt Cancercentrum Stockholm och Regionalt Cancercentrum Syd. 

Exempel på andra studier kopplade till bröstcentrum

Prevention

Karma studien, Tomocyntes vid mammografi hälsokontroll, Screening av riskgrupper Blodprov biobank, Screeningenkät

Diagnostik

Studier kring utveckling av UL, Tomocyntes, MR studier, Blodprov biobank, INCA data, Cancerregistret

Behandling — kirurgi

Randomiserade studier av kirurgisk terapi, Onkoplastikkirurgi, Sentinel node studier, SENOMAC/SENOMIC studier Tumörvävnad biobank INCA kvalitetsregister, Oncoplastikregister, PROM

Adjuvant behandling

Studier av prognosfaktorer, och av prediktorer för terapi Neoadjuvanta studier PREDIX, ClinSEQ CORE biopsier, blodprover BIOBANK INCA kvalreg, behandlingsdata onkologi

Uppföljning

Recidiv; Corebiopsi, operation; ny kontralateral cancer Tumörvävnad biobank, blodprov INCA kval register för recidiv