Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som utgår från patientens behov. Den ska skrivas för och med patienten. Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående samt göra dem delaktiga i vården.

Min vårdplan är ett verktyg som kan öka tryggheten hos patient och närstående. Vårdplanen ska individanpassas och kan skrivas på papper eller vara elektronisk. 

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt till andra viktiga stödfunktioner
 • Tider för undersökningar och behandlingar
 • Råd och beskrivningar av åtgärder under utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning
 • Information om sjukdomen
 • Formulär för bedömning av behov som underlag för patientens rehabiliteringsplan
 • Tydliggörande av vad patienten kan göra själv
 • Information om praktiska frågor och patientens rättigheter

Efter avslutad behandling:

 • Tydlig information om hur den fortsatta uppföljningen ser ut, till exempel vem patienten ska vända sig till
 • En sammanfattning av vården, som beskriver vad patienten har varit med om, och vad som är viktigt att tänka på

Min vårdplans innehåll

Inom varje vårdprocess behöver riktlinjer utarbetas för hur registrering, upprättande och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional mall för Min vårdplan

Obeservera att Min vårdplan inte betraktas som en journalhandling. Sparas vårdplanen på enskild dator får ej patientens personnummer anges.

Regional Min vårdplan skrivbar 170203 (pdf)

 

 

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Under 2020 kan du som är intresserad av och/eller arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.

Tid: 17 mars

Plats: Skype

Tid: 17 mars 14:00 - 15:00

Plats: Skype

Ingen föranmälan krävs.

Länk för att ansluta till mötet (samma oavsett datum): Skypemöte Min vårdplan

Nummer för att ansluta via telefon: +468229090

Datum för möten

 • 17 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 16 juni
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 17 november

 

Vid frågor kontakta Astrid Isoz, astrid.isoz@skane.se, verksamhetsutvecklare RCC Syd

Astrid Isoz

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Frågor om Min vårdplan på 1177.se i Uppsala Örebro

porträtt

Ida Kedling

projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Uppsala Örebro

Broschyr om Min vårdplan och aktiva överlämningar

I informationsmaterialet "Stöd för dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten" kan du läsa mer om Min Vårdplan och aktiva överlämningar. Broschren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården och innehåller utvalda generiska texter från de nationella vårdprogrammen.   

Läs mer och ladda ner broschyren här. 

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst