Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan cancer

Min vårdplan – ett verktyg för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården.

Min vårdplan möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.

Genom Min vårdplan 1177 kan patienten och vården:

 • Kommunicera flexibelt med varandra genom meddelandefunktion. Patienten kan få tillgång till vårdplanen digitalt via smartphone, läsplatta eller dator var i landet hen än befinner sig. Personalen kan uppdatera vårdplanen på distans.
 • Ta del av och dela fördjupad information om cancersjukdomen, undersökningar, behandling och rehabilitering.
 • Planera i planeringsverktyg nästa steg. Både vårdkontakten och patienten kan redigera.
 • Ta del av och dela interaktiva formulär, till exempel självskattningar av symptom.

Min vårdplan finns för flera cancerdiagnoser och fortsätter utvecklas. Målet är att alla som får en cancerdiagnos ska erbjudas en Min vårdplan. Verktyget ska finnas som individanpassat stöd genom patientens hela vårdförlopp, oavsett var vården ges. Sedan 2020 har RCC varit ansvarig nationell utgivare för Min vårdplan.

Alla regioner har beslutat att arbeta med Min vårdplan och börjat införa vårdplanen i verksamheterna. 

 • Akut lymfatisk leukemi (barn)
 • Bröstcancer
 • Buksarkom och gynekologisk sarkom
 • Bukspottkörtelcancer
 • Hudcancer
 • Huvud- halscancer
 • Lungcancer
 • Livmoderhals- och vaginalcancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Myelom
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Tumörer i centrala nervsystemet
 • Urinblåsecancer
 • Utredning av misstänkt cancer
 • Äggstockscancer
 • Min vårdplan i barncancervården (icke diagnosspecifik, för barncancerdiagnoser som ännu inte har en egen Min vårdplan)
 • Min vårdplan i cancervården (icke diagnosspecifik, för cancerdiagnoser som ännu inte har en egen Min vårdplan)
 • Analcancer
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Lymfom
 • Matstrups- och magsäckscancer
 • Neuroendokrina tumörer (NET)

För diagnoser där det ännu inte finns en publicerad Min vårdplan kan vårdpersonalen aktivera Min vårdplan i cancervården via 1177. 

Regionalt cancercentrum (RCC) i Samverkan ansvarar för att ta fram och förvalta Min vårdplan. RCC är nationell utgivare av Min vårdplan i plattformen Stöd och behandling via 1177. RCC stöttar även regionernas införande av Min vårdplan.

Min vårdplan innehåller kvalitetssäkrad kunskap om bästa tillgängliga cancervård. Informationen utgår från rekommendationer i de nationella vårdprogrammen, och genom öppna remissrundor.

Arbetsgrupperna följer ett styrdokument fastställt av RCC i samverkan och utgår från en nationellt fastställd struktur.

Styrdokument Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Grupper som arbetar med att utveckla Min vårdplan

Arbetsgrupper för patientinformation: 

 • Grupperna tar fram patientinformation till varje enskild cancerdiagnos. Grupperna består av kliniska experter från alla sjukvårdsregioner och patientföreträdare. Handläggare från det RCC som är stödjande för diagnosen samordnar grupperna.

Funktionsgrupp för förvaltning och utveckling: 

 • Har till uppgift att leda frågor om förvaltning och utveckling av Min vårdplan. Funktionsgruppen består av representanter för RCC, samarbetspartners från 1177 och Inera, kliniska representanter, patientföreträdare och representanter för regional implementering. Den nationella samordnaren för Min vårdplan ansvarar för funktionsgruppen. 

Externa konsulter

 • Används vid språkgranskning, illustrationer, kunskapsstöd för krav på klarspråk och tillgänglighetsdirektiv med mera.

Nätverk för regionernas införandeansvariga: 

 • Stöttar behandlare, kontaktsjuksköterskor och övriga som arbetar med Min vårdplan och införandet av Min vårdplan. 

Vill du engagera dig för att utveckla Min vårdplan?

 • Lämna återkoppling till nationell samordnare.
 • Delta i en arbetsgrupp eller ett nätverk.
 • Berätta för andra om fördelarna med Min vårdplan. Ju fler patienter eller behandlare som använder Min vårdplan i cancervården, desto bättre kan verktyget bli.

Aktuella webbinarier

Lyssna på vad som är aktuellt från Min vårdplan och lyft dina frågor och förslag. Alla träffarna är digitala och börjar vid 14.30-15.30. Du hittar alla webbinarier under kalender

Användarträff Min vårdplan

Vänder sig till dig som arbetar med Min vårdplan.

Datum: 8 februari, 21 mars och 2 maj 2024.

Månadsnytt Min vårdplan

Vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården, är patient eller närstående eller är nyfiken på vad Min vårdplan är och hur det används.

Datum: 6 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Kontakt RCC Mellansverige

porträtt

Fotini Elena Koutakis Wolin

kontaktperson Min vårdplan

RCC Mellansverige

Kontakt RCC Norr

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr

Välkommen att delta på regional utbildning för användare av Min vårdplan via 1177

Digitalt utbildningstillfälle för både nya behandlare och för den som vill uppdatera sig i arbetssätt och funktioner i Min vårdplan via 1177.

Ingen föranmälan krävs. Sätt av tiden i kalendern och logga in via någon av länkarna nedan för att delta.

19 september 14.30-15.30

26 november 14.30-15.30

 

Kontakt RCC Stockholm Gotland

Hanna Rafstedt

regional samordnare för Min vårdplan

RCC Stockholm Gotland

Linda Ahlqvist

införande- och användarstöd Min vårdplan via 1177

Kontakt RCC Syd

Hanna Åberg

Handläggare Min vårdplan

RCC Syd

Kontakt RCC Sydöst

porträtt

Veronica Berglund

RCC Norr

Kontakt RCC Väst

porträtt

Linnea Hedegren

utvecklingsledare

RCC Väst