Ledningsgrupp

Georg Engel

verksamhetsutvecklare och medicinsk rådgivare

Hanna Milerad

verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig för screeningprogrammet för livmoderhalscancer

Katarina Lannervall

enhetschef cancerprevention och screening

Katja Markovic Lundberg

enhetschef cancerprocesser och vårdprogram

Lena Sharp

avdelningschef

Lisa Jelf Eneqvist

verksamhetsutvecklare

Marie Abrahamsson

enhetschef canceruppföljning och kvalitetsregister

Ralf Segersvärd

verksamhetsutvecklare

Siri Kautsky

patient- och närståenderepresentant

Stina Johansson Lennartsdotter

verksamhetsutvecklare

Åsa Wilson

verksamhetschef, Visby Lasarett

Åsa Granath

chefssekreterare