Nationellt vårdprogram myelodysplastiskt syndrom

Patienter med MDS behandlas för närvarande enligt riktlinjer “Guidelines for the diagnosis and treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia”.

Faktaägare: Elisabeth Ejerblad, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 20 september 2017