Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan CNS i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan för CNS publicerades 30 maj 2023. I versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Alla dokument är i PDF-dokument och öppnas i nytt fönster.

Versionsinformation Min vårdplan CNS (pdf, nytt fönster)

Röntgen och bilddiagnostik

PET-kameraundersökning

Övriga undersökningar och provtagningar

Navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS

Lumbalpunktion

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för hjärntumörer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan för tumörer i CNS digitalt, via 1177.se.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC