Till regionspecifikt innehåll

Peniscancer

Peniscancer är en av urologins ovanligaste cancersjukdomar. I Sverige insjuknar varje år cirka 140 män i sjukdomen. De flesta är över 60 år men även yngre män kan drabbas.

Prognosen vid peniscancer är generellt sett god idag. Den totala peniscancerspecifika femårsöverlevnaden för samtliga patienter diagnostiserade 2000–2015 var 87 procent.

Peniscancer är en form av hudcancer som uppstår i hudens översta skikt. Drygt 95 procent av peniscancerfallen är skivepitelcancer.

Dynamisk sentinel node biopsi har fått en viktig roll för stadieindelning av lymfkörtlar. Tydliga överlevnadsvinster ses om peniscancerpatienter tidigt genomgår lymfkörtelkirurgi. Idag kan en stor andel peniscancerpatienter behandlas med organbevarande kirurgi med större möjlighet att bevara sexuell funktion. Samtliga peniscancerfall tas upp för diskussion i nationell multidisciplinär konferens på videolänk.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional patientprocessledare

Gediminas Baseckas

regional patientprocessledare peniscancer

Skånes universitetssjukhus

Regional vårdprocess peniscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med peniscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi med:

  • Kontaktsjuksköterskemottagning för postoperativkontroll 
  • Ledtidsrapportering i SVF-INCA
  • Utökat kontaktforum med dermatologer
  • Regional medicinsk riktlinje

Regional processägare

porträtt

Jenny Magnusson

regional processledare peniscancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Ernita Antoni Fazlic

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst