Sjukvårdsregional cancerplan 2024-2027

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Stockholm och på Gotland har antagit en sjukvårdsregional cancerplanen för 2024–2027, vilken RCC Stockholm Gotland haft uppdrag att ta fram i dialog med bland annat representanter för hälso- och sjukvården, politiska företrädare, patienter, närstående, forskare samt allmänheten.

Planen omfattar följande huvudmål, som även inrymmer delmål för pågående och planerade insatser:

  • Jämlik hälsa och vård
  • Minska cancerrisken
  • Hitta cancer
  • Behandla cancer
  • Livet med och efter cancer
  • Främja kompetensförsörjning

 

Utöver regionala förutsättningar och möjligheter, bygger den sjukvårdsregionala planen även på EU:s cancerplan och Vägen framåt som är de regionala cancercentrumens gemensamma inriktikningsplan.

Regionala prioriteringar för respektive diagnos/process

 

Ta del av den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2024 - 2027 (pdf, nytt

RCC_hjul.png