Uppstart och utveckling av kvalitetsregister

Processbeskrivningen ska fungera som ett stöd i arbetet med att beställa och att ta fram nya kvalitetsregister och tillägg till redan befintliga. I processen anges olika uppgifter och ansvar för registerstyrgrupp, nationellt stödteam och registerproduktägare.

Nationella stödteamets ansvar:

 • Informera registrets styrgrupp om ny funktionalitet och pågående utveckling i INCA.
 • I dialog med registerstyrgrupp kartlägga behov av nytt register, utökande av eller ny funktionalitet i befintligt register.


Registerstyrgruppens ansvar:

 • Utveckla, förbättra och koppla registret mot vårdprocesser och vårdprogram.

Nationella stödteamets ansvar:

För mindre tillägg/korrigeringar i registret behövs ingen ansökan via anmälningsblankett. 

 • AKI ska godkänna förändringen.
 • AKI beslutar och återkopplar beslut till registerstyrgrupp.

Registerstyrgruppens ansvar:

 • Fylla i och skicka in ansökningsblankett till AKI.
 • Ansöka om inrättande/utökande av befintligt register till den myndighet som har centralt personuppgiftsansvar.

Nationella stödteamets och registerstyrgruppens ansvar:

 • Ta fram kravspecifikation inklusive formulärskiss, variabelspecifikation inklusive formulärlogik och valideringar.
 • Upprätta/uppdatera styrdokument.

Registerproduktägarens ansvar:

 • Anpassa kravspecifikation och tillhörande dokument.
 • Lägga beställning till konstruktörsteam.
 • Prioritera ärendet i förhållande till andra ärenden som hanteras av konstruktörsteamet.
 • Informera styrgrupp om beräknad tidsåtgång.
 • Registerkonstruktion sker av ansvarigt konstruktörsteam.

Nationella stödteamets ansvar:

 • Testa att leveransen motsvarar kraven.


Registerstyrgruppens ansvar:

 • Testa och godkänna att leveransen motsvarar kraven.


Registerproduktägarens ansvar:

 • Följa upp test i dialog med stödteamet.
 • Kommunicera med konstruktörsteamet.

Nationella stödteamets och registerstyrgruppens ansvar:

 • Utveckla utbildningsmaterial.
 • Informera och utbilda berörda personer.


Nationella stödteamets ansvar:

 • Publicera dokument och utbildningsmaterial på RCC webb.

Goda exempel

Datadriven kvalitetsutveckling – ett praktiskt exempel från Odense universitetssjukhus

På Odense universitetssjukhus i Danmark arbetar de aktivt med förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata. I filmen nedan berättar Kim Brixen, medicinsk direktör, och Anders Eggert Gravegaard, överläkare i plastikkirurgi, bland annat hur de har använt kvalitetsregistren för att korta tiden från remiss till behandling av patienter med malignt melanom. Filmen är en inspirationsfilm till sjukhus- och klinikchefer samt processansvariga i Sverige med syfte att använda sig av data från kvalitetsregister för att förbättra cancervården.

Film: Datadriven kvalitetsutveckling