Uppstart och utveckling av kvalitetsregister

Processbeskrivningen ska fungera som ett stöd i arbetet med att beställa och att ta fram nya kvalitetsregister och tillägg till redan befintliga. I processen anges olika uppgifter och ansvar för registerstyrgrupp, nationellt stödteam och registerproduktägare.

 Processflöde som beskriver hur man startar ett nytt kvalitetsregister

Innehåll på denna sida:
1. Utvecklingsbehov
2. Formalia
3. Arbetsunderlag
4. Beställning
5. Konstruktion
6. Test
7. Information och utbildning

 1. Utvecklingsbehov

Nationella stödteamets ansvar:

 • Informera registrets styrgrupp om ny funktionalitet och pågående utveckling i INCA.
 • I dialog med registerstyrgrupp kartlägga behov av nytt register, utökande av eller ny funktionalitet i befintligt register.

Registerstyrgruppens ansvar:

 • Utveckla, förbättra och koppla registret mot vårdprocesser och vårdprogram.

 Upp

 2. Formalia

Nationella stödteamets ansvar:

 • Information om nytt register, utökande av och ny funktionalitet i befintligt register ska ske till AKI (Arbetsgruppen för kvalitetsregister och IT). Använd anmälningsblankett Upprättande av nytt eller utökande av befintligt register (docx). För mindre tillägg/korrigeringar i registret behövs ingen ansökan via anmälningsblankett. 
 • AKI ska godkänna förändringen.
 • AKI beslutar och återkopplar beslut till registerstyrgrupp.

Registerstyrgruppens ansvar:

 • Fylla i och skicka in ansökningsblankett till AKI.
 • Ansöka om inrättande/utökande av befintligt register till den myndighet som har centralt personuppgiftsansvar.

  Upp

3. Arbetsunderlag

Nationella stödteamets och registerstyrgruppens ansvar:

 • Ta fram kravspecifikation inklusive formulärskiss, variabelspecifikation inklusive formulärlogik och valideringar.
 • Upprätta/uppdatera styrdokument.

  Upp

4. Beställning

Registerproduktägarens ansvar:

 • Anpassa kravspecifikation och tillhörande dokument.
 • Lägga beställning till konstruktörsteam.
 • Prioritera ärendet i förhållande till andra ärenden som hanteras av konstruktörsteamet.
 • Informera styrgrupp om beräknad tidsåtgång.

  Upp

5. Konstruktion

 • Registerkonstruktion sker av ansvarigt konstruktörsteam.

  Upp

6. Test

Nationella stödteamets ansvar:

 • Testa att leveransen motsvarar kraven.

Registerstyrgruppens ansvar:

 • Testa och godkänna att leveransen motsvarar kraven.

Registerproduktägarens ansvar:

 • Följa upp test i dialog med stödteamet.
 • Kommunicera med konstruktörsteamet.

  Upp

7. Information och utbildning

Nationella stödteamets och registerstyrgruppens ansvar:

 • Utveckla utbildningsmaterial.
 • Informera och utbilda berörda personer.

Nationella stödteamets ansvar:

 • Publicera dokument och utbildningsmaterial på RCC webb.