Till regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala nätverksträffar

För att erbjuda möjlighet att utbyta goda erfarenheter mellan klinker och sjukhus har vi bildat ett nätverk bestående av personal med ett gemensamt intresse för bäckencancerrehabilitering. Gruppen träffas några gånger per termin. Utbildning inom olika områden planeras efter gruppens önskemål.

När vi har fler datum spikade för kommande nätverksträffar kommer de att publiceras här.

Minnesanteckningar regionala nätverksträffar 2021

19 april

Här hittar du mer information om rehbilitering vid cancer

Centrum för cancerrehabilitering, bäckencancerrehabilitering
Efter cancern
Specialiserad rehabilitering vid cancer
Vägledning cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Kontakter:

porträtt

Lillemor Nygren

regional projektledare bäckencancerrehabilitering, överläkare

RCC Stockholm Gotland

porträtt

Lenita Lundin

specialistsjuksköterska, regional koordinator bäckencancerrehabilitering

RCC Stockholm Gotland