Till regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala nätverksträffar

För att erbjuda möjlighet att utbyta goda erfarenheter mellan klinker och sjukhus har vi bildat ett nätverk bestående av personal med ett gemensamt intresse för bäckencancerrehabilitering. Gruppen träffas några gånger per termin. Utbildning inom olika områden planeras efter gruppens önskemål.

När vi har fler datum spikade för kommande nätverksträffar kommer de att publiceras här.

Minnesanteckningar regionala nätverksträffar 2021

19 april