Till regionspecifikt innehåll

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala nätverksträffar

För att erbjuda möjlighet att utbyta goda erfarenheter mellan klinker och sjukhus har vi bildat ett nätverk bestående av personal med ett gemensamt intresse för bäckencancerrehabilitering. Gruppen träffas några gånger per termin. Utbildning inom olika områden planeras efter gruppens önskemål.

Om du undrar vem som är representant för din klinik/ditt sjukhus eller om du skulle vilja vara med i nätverket kontakta oss för mer information!

Här hittar du mer information om rehabilitering vid cancer

Centrum för cancerrehabilitering, bäckencancerrehabilitering
Efter cancern
Specialiserad rehabilitering vid cancer
Nationellt vårdprogram bäckencancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Vänd er gärna till oss med frågor och idéer gällande bäckencancerrehabilitering:

Kontakter:

porträtt

Lillemor Nygren

överläkare onkologi

Capio S:t Görans Sjukhus

porträtt

Lenita Lundin

specialistsjuksköterska onkologi

RCC Stockholm Gotland