Medarbetare Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Alexei Filatov

registeradministratör

Anna Olofsson

statistiker, tjänstledig tom. december 2023

Anne Norberg

registeradministratör

Anneli Thorgren

samordningsbarnmorska

Annica Blomberg

registeradministratör

Camilla Mattsson

registeradministratör

Carina Litorell

samordningssjuksköterska, förvaltningsledare

Charlotta Boman

administratör cancerprevention och screening

Desiree Branovici

samordnare hälsoinformatörer

Evy Andreasson

dysplasibarnmorska

Gabriella Thorén Berglund

registeradministratör

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och MIn Vårdplan

Helena Adlitzer

processledare palliativ cancervård

Ingrid Månsson

registeradministratör

Ivana Miljanic

kommunikatör cancerprevention, screening samt Cancerrådgivningen

Jessica Ottesten

administratör

Karin Engström

registeradministratör

Kathrin Wode

verksamhetsutvecklare, onkolog

Lena Grönlund

registerproduktägare

Lena Rosenlund

registeradministratör

Lenita Lundin

specialistsjuksköterska onkologi

Linda Platon

dysplasibarnmorska

Lisa Jelf Eneqvist

verksamhetsutvecklare

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi

Malin Vikström

samordnande barnmorska, vårdutvecklare RCC

Margareta Borowiak

dysplasibarnmorska

Maria Forsgren

diagnoskoordinator, sjuksköterska

Maria Franchell

utbildningssamordnare

Maria Wahlström Norlin

specialistsjuksköterska

Maria Winemar

processledare digitalisering

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

Marie Sodell

specialistsjuksköterska onkologi

Marta Mateu Badas

registeradministratör

Miran Ikincisoy

registeradministratör

Miriam Elfström

(föräldraledig) processledare prevention

Monika Eriksen

sjuksköterska cancerscreeningen

Nathalie Roos

verksamhetsutvecklare

Ralf Segersvärd

verksamhetsutvecklare

Rebecca Törneld

registeradministratör

Sonja Andersson

samordningssjuksköterska OPT

Stina Fuentes

verksamhetsutvecklare

Thomas Kunze

chefläkare Gotland

Tove Törnros

Cancerrådgivningen

Ulrica Sporre

samordningssjuksköterska

Vania Godoy Ramirez

utvecklare/programmerare

Örjan Bäfver

registeradministratör