Medarbetare Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

 

Enheten för cancerprevention och screening

Carina Litorell

samordningssjuksköterska, förvaltningsledare

Charlotta Boman

administratör cancerprevention och screening

Evy Andreasson

dysplasibarnmorska

Hanna Milerad

medicinskt ansvarig och verksamhetsutvecklare

Jessica Ottesten

administratör

Lenita Lundin

specialistsjuksköterska onkologi

Linda Platon

dysplasibarnmorska

Maria Wahlström Norlin

specialistsjuksköterska

Marie Sodell

specialistsjuksköterska onkologi

Marta Mateu Badas

registeradministratör

Mia Heneby

samordningsbarnmorska

Stina Johansson Lennartsdotter

verksamhetsutvecklare

 

Enheten för cancerprocesser och vårdprogram

Arja Leppänen

Processledare jämlik vård

Bodil Westman

diagnoskoordinator urologiska tumörer, sarkom och skelettmetastasregistret

Desiree Branovici

samordnare hälsoinformatörer

Georg Engel

verksamhetsutvecklare och medicinsk rådgivare

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

Helena Adlitzer

specialistsjuksköterska, diagnoskoordinator esofagus-ventrikel-, huvud-hals-, kolorektal- och lungcancer

Jennie Jackson

projektledare Levla & processledare hematologi

Lena Rosenlund

vårdutvecklare PROM/PREM samt diagnoskoordinator CNS tumörer och läkemedelsregistret

Lisa Jelf Eneqvist

verksamhetsutvecklare

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi, gynekologi, barncancer

Mari Lindeborg

diagnoskoordinator hudmelanom, lever, gallvägar, pankreas

Maria Forsgren

diagnoskoordinator hypofystumörer, bröstcancer, sköldkörtelcancer och neuroendokrina buktumörer

Maria Franchell

utbildningssamordnare, webbredaktör

Nina Markholm Nordgren

processledare för kompetensförsörjning

Siri Kautsky

patient- och närståenderepresentant

Sonja Andersson

samordningssjuksköterska OPT

 

Enheten för canceruppföljning och kvalitetsregister

Alexei Filatov

registeradministratör

Anne Norberg

registeradministratör

Annette Asterkvist

registeradministratör

Annica Blomberg

registeradministratör

Camilla Mattsson

registeradministratör

Gabriella Thorén

registeradministratör

Ingrid Månsson

registeradministratör

Karin Engström

registeradministratör

Lena Grönlund

diagnoskoordinator bröstcancer, registerproduktägare, vårdprogramhandläggare

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

Miran Ikincisoy

registeradministratör

Ralf Segersvärd

verksamhetsutvecklare

Rebecca Törneld

registeradministratör

Vania Godoy Ramirez

utvecklare/programmerare

Örjan Bäfver

registeradministratör, registerproduktägare, Regional INCA-support