Medarbetare Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Alexei Filatov

registeradministratör

Anna Olofsson

statistiker, tjänstledig tom. 31/12-22

Anne Norberg

registeradministratör

Annette Asterkvist

registeradministratör

Ann-Sofi Oddestad

vårdprogramsekreterare

Annica Blomberg

registeradministratör

Camilla Mattsson

registeradministratör

Carina Litorell

samordningssjuksköterska, förvaltningsledare

Charlotta Boman

administratör

Evy Andreasson

dysplasibarnmorska

Gabriella Thorén Berglund

registeradministratör

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och MIn Vårdplan

Helena Adlitzer

processledare palliativ cancervård

Ingrid Månsson

registeradministratör

Ivana Miljanic

kommunikatör cancerprevention, screening samt Cancerrådgivningen

Jacob Järås

statistiker

Jesper Bonnedahl

registeradminstratör

Jessica Ottesten

administratör

Karin Engström

registeradministratör

Kathrin Wode

verksamhetsutvecklare, onkolog

Katja Markovic Lundberg

t.f. verksamhetsutvecklare

Lena Grönlund

registerproduktägare

Lena Rosenlund

registeradministratör

Lena Sharp

t.f. verksamhetschef

Linda Platon

dysplasibarnmorska

Lisa Jelf Eneqvist

verksamhetsutvecklare

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi

Malin Vikström

samordnande barnmorska, vårdutvecklare RCC

Marcela Ewing

verksamhetsutvecklare

Margareta Borowiak

dysplasibarnmorska

Maria Forsgren

diagnoskoordinator, sjuksköterska

Maria Franchell

utbildningssamordnare

Maria Wahlström Norlin

specialistsjuksköterska

Maria Winemar

processledare digitalisering

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

Marie Sodell

specialistsjuksköterska onkologi

Marta Mateu Badas

registeradministratör

Miriam Elfström

processledare prevention

Monika Eriksen

sjuksköterska cancerscreeningen

Nathalie Roos

verksamhetsutvecklare

Ralf Segersvärd

verksamhetsutvecklare

Rebecca Törneld

registeradministratör

Sonja Andersson

samordningssjuksköterska OPT

Stina Fuentes

verksamhetsutvecklare

Susan Westman

registeradministratör

Thomas Kunze

chefläkare Gotland

Tove Törnros

Cancerrådgivningen

Vania Godoy Ramirez

utvecklare/programmerare

Örjan Bäfver

registeradministratör