Medarbetare Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

 

Enheten för cancerprevention och screening

Anneli Thorgren

samordningssjuksköterska livmoderhalscancerscreening

Carina Litorell

samordningssjuksköterska, förvaltningsledare

Charlotta Boman

administratör cancerprevention och screening

 

Evy Andreasson

dysplasibarnmorska

Ivana Miljanic

kommunikatör cancerprevention, screening samt Cancerrådgivningen

Jessica Ottesten

administratör

Karin Frankesten

handläggare Min vårdplan

Lenita Lundin

specialistsjuksköterska onkologi

Linda Platon

dysplasibarnmorska

Maria Wahlström Norlin

specialistsjuksköterska

Marie Sodell

specialistsjuksköterska onkologi

Marta Mateu Badas

registeradministratör

Miriam Elfström

(föräldraledig) processledare prevention

Monika Marmvik Eriksen

sjuksköterska/administratör cervix

Stina Fuentes

verksamhetsutvecklare

 

Enheten för cancerprocesser och vårdprogram

Bodil Westman

diagnoskoordinator urologiska tumörer, sarkom och skelettmetastasregistret

Desiree Branovici

samordnare hälsoinformatörer

 

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

Helena Adlitzer

diagnoskoordinator esofagus-ventrikel-, huvud-hals-, kolorektal- och lungcancer

Jennie Jackson

projektledare Levla & processledare hematologi

Lisa Jelf Eneqvist

regional SVF-samordnare, verksamhetscontroller

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi, gynekologi, barncancer

Mari Lindeborg

diagnoskoordinator hudmelanom, lever, gallvägar, pankreas

Maria Franchell

utbildningssamordnare

Maria Forsgren

diagnoskoordinator hypofystumörer, bröstcancer, sköldkörtelcancer och neuroendokrina buktumörer

Siri Kautsky

patient- och närståenderepresentant

 

Sonja Andersson

samordningssjuksköterska OPT

Ulrica Sporre

samordningssjuksköterska för pilotstudie lungcancerscreening

 

Enheten för canceruppföljning och kvalitetsregister

Alexei Filatov

registeradministratör

Anne Norberg

registeradministratör

Annica Blomberg

registeradministratör

Camilla Mattsson

registeradministratör

Gabriella Thorén Berglund

registeradministratör

Hanna Milerad

verksamhetsutvecklare

Ingrid Månsson

registeradministratör

Karin Engström

registeradministratör

Kathrin Wode

verksamhetsutvecklare, onkolog

Lena Grönlund

diagnoskoordinator bröstcancer, registerproduktägare, vårdprogramhandläggare

Lena Rosenlund

vårdutvecklare PROM/PREM samt diagnoskoordinator CNS tumörer och läkemedelsregistret

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

Monika Eriksen

sjuksköterska cancerscreeningen

Miran Ikincisoy

registeradministratör

Ralf Segersvärd

verksamhetsutvecklare

Rebecca Törneld

registeradministratör

Thomas Kunze

chefläkare Gotland

Vania Godoy Ramirez

utvecklare/programmerare