Nationell kvalitetsregistergrupp  för myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Erik Ahlstrand

Registerhållare

Örebro Universitetssjukhus

Maria Liljeholm

hematolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Marie Lindgren

hematolog

Länssjukhuset, Kalmar

Anna Ravn Landtblom

Leg. läkare

Södersjukhuset Stockholm

Stefan Scheding

hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Patientrepresentant

Vakant

Stödteam

Lena Grönlund

Registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

 

Karin Engström

Registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Kamilla Krawiec

Statistiker

RCC Stockholm Gotland

Malin Bergman

Diagnoskoordinator Hematologi