Nationell vårdprogramgrupp sköldkörtelcancer

Ordförande

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Catharina Ihre Lundgren

docent, kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Oliver Gimm

kirurg

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus / Institutionen för kirurgiska och perioperativa vetenskaper,...

Nationellt stödteam

Astrid Carling

administrativ koordinator, utvecklingsledare

RCC Väst

 

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Marie Blom

produktägare

RCC Väst