Nationell vårdprogramgrupp sköldkörtelcancer

Ordförande

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Anders Höög

patolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm och Kliniken för patologi, Linköping...

 

Basel Sitohy

Onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Carl Fredrik Warfvinge

onkolog

Skånes universitetssjukhus i Lund

Catharina Ihre Lundgren

docent, kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Christofer Juhlin

patolog

Karolinska universitetssjukhuset

Daniel Nordanstig

ÖNH-läkare

Skånes Universitetssjukhus i Lund

Gabriella Bjerring

Kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Joachim Nilsson

sjukhusfysiker

Karolinska Universitetssjukhuset

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus / Institutionen för kirurgiska och perioperativa vetenskaper,...

Johanna Svensson

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Martin Claesson

kirurg

Umeå Universitetssjukhus

Matilda Annebäck

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Oliver Gimm

kirurg

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Olov Norlén

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Renske Altena

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Tanweera Khan

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Patient- och närståendeföreträdare

Anna Jakobsson

patient- och närståendeföreträdare

Hanna Nilsson

patient- och närståendeföreträdare

Nationellt stödteam

Astrid Carling

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst