Till regionspecifikt innehåll

Ärftlig cancer

Cancer är en vanlig sjukdom som cirka en tredjedel av befolkningen insjuknar i. Oftast är det äldre personer som får cancer. Runt 5–10 procent av all cancer orsakas av ärftliga faktorer. Med det menas medfödda genetiska förändringar som bidrar till en ärftligt ökad risk för vissa cancersjukdomar.

Ärftlighet av cancer beror på en enskild nedärvd gen eller på en multifaktoriell nedärvning (samverkan mellan flera gener och omgivningsfaktorer). 

Vanliga ärftliga cancerformer är till exempel:

 • Bröstcancer (förändringar i generna BRCA1 eller BRCA2)
 • Äggstockscancer (förändringar i generna BRCA1 eller BRCA2)
 • Tjocktarmscancer (Lynch syndrom).

Mindre vanligt är genetiska förändringar i andra gener som förklarar ärftlighet för annan tumör eller cancersjukdom.

Tecken på att en cancersjukdom kan vara ärftlig

 • Samma form av cancer, alternativt kända kombinationer av tumörer som bröst- och äggstockscancer, finns hos flera personer i släkten.
 • Yngre ålder för insjuknande än förväntat.
 • Flera primära cancerinsjuknande hos en och samma person, till exempel både cancer i brösten och äggstockarna.
 • Vissa typer av ovanliga tumördiagnoser, till exempel feokromocytom och medullär thyroideacancer.

Därför genomförs genetisk utredning

Genetisk utredning genomförs för att:

 • Identifiera individer med ärftlighet för cancer och minska risken för eller tidigt upptäcka cancer hos individerna och deras familjer.
 • Kunna ge anpassad behandling vid ärftligt orsakad cancer.

Remissindikationer

Se riktlinjer som finns i respektive vårdprogram.

Riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig cancer

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Norra sjukvårdsregionen

Till Cancergenetisk mottagning vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå

Kontakt

Cancergenetisk mottagning

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

RCC-Stockholm Gotlands projektsatsning på utformandet av ett Centrum för Personanpassad Cancer Prevention (PCPr) för "Ärftlig cancer och individualiserad riskbedömning och prevention".

Processledare

Svetlana Bajalica Lagercrantz

professor

Karolinska Universitetssjukhuset

Regional patientprocessledare

Marie Stenmark-Askmalm

regional patientprocessledare ärftlig cancer

Skånes universitetssjukhus

Ärftlig cancer - RCC Sydöst

Ekaterina Kuchinskaya

Sjukvårdsregional processledare, Överläkare

Klinisk genetik Region Östergötland