MENY


13
DEC
2018

Stockholm Gotland

Levnadsvanor i fokus på patient- och närståendedag

Fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol- och solvanor har ett tydligt samband när det gäller att både förebygga cancer och minska risken för komplikationer i samband med cancer.


12
DEC
2018

Stockholm Gotland

Barn är också närstående

Bakom varje patient med cancer står väldigt ofta barn. Vem ser barnen när mamma eller pappa har fått cancer?


11
DEC
2018

Stockholm Gotland

Vad händer efter cancern?

Vad händer med en person psykiskt, fysiskt och existentiellt när cancerbehandlingen är klar? Vilka frågor ställs till Cancerrådgivningen efter cancern?