Barn är också närstående

Sidan publicerades 12 december 2018

Bakom varje patient med cancer står väldigt ofta barn. Vem ser barnen när mamma eller pappa har fått cancer?

Vården behöver uppmärksamma barns behov mer. Det säger Eskil Degsell som är patient- och närståenderepresentant och processledare för närstående vid RCC Stockholm Gotland.   

– Högtider och ledighet innebär att många barn kommer väldigt nära sjukdomen vare sig man vill det eller inte.

Han menar att barn behöver involveras mer både före, under och efter mammas eller pappas cancerbehandling.

– Sjukvården är duktiga på att säga att vi ska ta hand om barnen och mycket görs i sjukvården redan, men vi ser också att många barn lider väldigt mycket i onödan.

Ta med barnens perspektiv redan från början

Han vill att sjukvårdspersonalen ska ta med barnens perspektiv redan från början.

– Uppmana och säg att det är okej att ta med barn vid läkarbesöket eller vid ett behandlingstillfälle. Är barnen med, försök ställa frågan till hela familjen och försök skapa tillfällen för dialog. En femåring har helt andra frågor än en artonåring. Frågor som ärftlighet, smitta och prognos är inga lätta frågor och där behöver alla stöd, säger Eskil Degsell.

Han säger också att det är i vårdmiljön barnet kanske kan få en chans att tala enskilt med kontaktsjuksköterskan eller läkaren. I enskildhet kommer ofta de svåraste frågorna. Kommer pappa/mamma att dö?

– Glöm aldrig att det är lång tid mellan vårdmötena. Försök att förenkla på alla sätt så att barnen även känner att de kan och får höra av sig mellan tidsbokade vårdtillfällen. Ge alla kontaktuppgifter till barnen så de kan höra av sig vid frågor.

Nära Cancer - en webbplats för unga som står nära

Han uppmanar också vårdpersonalen att tipsa om Nära Cancer, en webbplats för unga som står nära någon som har cancer. Där finns forum, frågor och svar och en vänförmedling ”Snacka” där personer mellan 13 och 30 år som har någon som står nära någon som har cancer kan prata med någon annan som befinner sig i en liknande situation. Tjänsten förmedlas via e-tjänsten 1177.se. 

Nära Cancer

Närstående kan även ringa Cancerrådgivningen på telefon 08-123 138 00 för att få råd och stöd kring cancer. 

Barn och unga som närstående

Foto: pixabay