Nyheter

Nyheter från Samverkan
Sydöst
Samverkar för barnens bästa

De lär av varandra och drar nytta av olika kompetenser. Ett nära samarbete mellan medarbetare i specialistsjukvården för barn och i specialistsjukvården för vuxna skapar en tryggare vård för barnen.

Samverkan
Ny studie: Sverige fortsätter tappa mark inom strålbehandling

Strålning är en av de effektivaste behandlingarna vid cancer och bidrar till 30 procent av all bot mot sjukdomen. Trots detta är kompetensförsörjningen och forskningsfältet inom området i Sverige mycket eftersatt, visar en ny studie genomförd av Regionala cancercentrum i samverkan.

Samverkan
Från digital omställning till digifysiskt arbetssätt – rehabiliteringen för neuropati har hittat rätt

När Covid 19-pandemin förändrade förutsättningarna för rehabilitering vid neuropati efter cancerbehandling ställde verksamheten om. Materialet anpassades från de tidigare fysiska mötena till att fungera digitalt. Rehabiliteringsprogrammet har genomgått en resa från fysiska träffar, till att bli helt digitalt, för att nu ges digifysiskt – det bästa av två världar.

Samverkan
Kjell Ivarsson ny nationell cancersamordnare

Den 1 januari tillträder Kjell Ivarsson som nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Han kommer närmast från tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Samverkan
Nu lanseras nya Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Väst
Nya e-postadresser för RCC Väst

Medarbetare på RCC Väst har nu fått nya e-postadresser som slutar med @vgregion.se. E-postadresserna börjar gälla omgående.

Samverkan
Kodexen mot cancer uppmärksammas under 12 månader

WHO:s råd kring tobaksrökning är först ut i den europeiska kampanjen PrEvCan som startar i oktober. Kampanjen syftar till att uppmärksamma det vi som individer kan göra i vardagen för att minska risken för cancer. Forskning visar att på befolkningsnivå skulle vi i Europa kunna minska antalet cancerfall med 40 procent om alla följde de 12 rekommendationerna som finns i den Europeiska kodexen mot cancer.

Samverkan
Informationssidor om ackreditering som Comprehensive Cancer Centre

Nu finns nya informationssidor på cancercentrum.se som kan underlätta processen mot sjukhusets ackreditering som Comprehensive Cancer Centre (CCC). Att ackrediteras och få benämningen Comprehensive Cancer Centre innebär att man har uppnått högsta standard inom cancerforskning och cancervård. Arbetet kommer patienterna till nytta genom en mera sammanhållen cancervård, där forskningen kommer närmare patientvården.

Samverkan
Nu kan screening för tjock- och ändtarmscancer erbjudas i hela landet

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, med cirka 7 000 nya fall per år. Nästan 2 200 personer dör årligen. Men förhoppningen är att fler fall ska upptäckas i tid när frivillig undersökning nu kan erbjudas i hela landet.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Idag går fem nationella vårdprogram och ett SVF för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för två nya och två uppdaterade diagnoser. Bilagan för trombos och blödning är en ny bilaga till vårdprogrammet akut onkologi, övriga vårdprogram och SVF är revideringar av tidigare versioner.

Samverkan
Hög operationsvolym påverkar inte urinläckage efter radikal prostatektomi

Urinläckage är en vanlig biverkan för män som opererats för prostatacancer, och risken för urinläckage påverkas inte av kirurgens operationsvolym. Det visar en stor studie som nyligen publicerats i Scand J Urol. Studien baserades på analys av enkäter med Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i NPCR för män som opererats 2017–2019. Av de opererade männen hade 14% urinläckage ett år efter operation.

Samverkan
Min vårdplan för barn med ALL lanseras

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för ALL hos barn. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se. Det är den första Min vårdplan som riktar sig till barn och deras närstående.

Samverkan
Brister i lagstiftningen lämnar barncanceröverlevare utan stöd

Tillämpningen av LSS leder till en orimlig situation för familjer vars nu vuxna barn har en svår hjärnskada efter barncancerbehandling, skriver flera debattörer i en debattartikel som publicerats i Dagens Medicin.

Samverkan
1 av 4 cancerpatienter använder KAM-metoder

I början på sommaren publicerades Kathrin Wodes avhandling Complementary and alternative medicine in cancer: from utilization to a randomized controlled trial. Avhandlingen handlar om nyttjande av KAM hos cancerpatienter och visar att en av fyra använder sig av någon form av KAM-metod som komplement till sin cancerbehandling.

Samverkan
Nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom lanseras

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Helena Brändström utsedd till tf nationell cancersamordnare

Helena Brändström går in som tillförordnad nationell samordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. Hon efterträder Hans Hägglund som lämnade sitt uppdrag i tidigare i sommar.

Samverkan
”Hitta nya sätt att nå ut med förebyggande insatser”

I hälso- och sjukvårdsdebatten framförs ofta åsikten att resurser måste omfördelas och bättre riktas till de personer som har störst behov av dem. Förebyggande insatser är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa.

Samverkan
De delar på uppdraget som nationell screeningsamordnare

Screening inom cancerområdet är en viktig insats för tidig upptäckt och behandling. För att förbättra samordningen av screeningverksamheten på nationell nivå har Regionalt cancercentrum i samverkan (RCC) förstärkt med nationell screeningsamordnare. Sedan 1 april delar Elin Ljungqvist och Anna Sandelin på uppdraget och arbetar tillsammans med olika ansvarsområden.

Samverkan
Nu lanseras nya Min vårdplan huvud- och halscancer

Idag lanserar RCC den nationella Min vårdplan huvud- och halscancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom och bilagan om familjärt melanom har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan den 21 juni 2022.