Levnadsvanor i fokus på patient- och närståendedag

Sidan publicerades 13 december 2018

Fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol- och solvanor har ett tydligt samband när det gäller att både förebygga cancer och minska risken för komplikationer i samband med cancer.

Det var huvudbudskapet när ett 70-tal patient- och närståenderepresentanter träffades på Nalen i Stockholm i november.

Lena Sharp, tf avdelningschef på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjöd in under devisen ”It takes two to tango”

– Syftet med rubriken är att både patient och sjukvården har sina respektive ansvarsområden när det gäller levnadsvanor men också att dagen var ett gemensamt arrangemang mellan RCC och patient- och närståenderådet i Stockholm-Gotlandregionen. Vi behöver öka kunskapen kring hur levnadsvanor påverkar både risken att drabbas av cancer, men också hälsa och välbefinnande i samband med cancersjukdom och behandling.  

Hjärnstark

Gästföreläsare var Anders Hansen, psykiatriker, som har skrivit boken Hjärnstark. Han säger att all forskning tyder på att motion och träning stärker hjärnan. Regelbunden träning lär kroppen att inte reagera så starkt på stress. Omfattande forskning visar på stor nytta av fysisk aktivitet i samband med cancersjukdom och behandling.

– All motion räknas. Spring, gå, simma, cykla, spela tennis eller ägna dig åt kampsport. Det är intensiteten som räknas.

500 gram grönsaker och frukt

Jennie Jackson, samordnande kontaktsjuksköterska på RCC Stockholm Gotland pratade om kostvanor och hälsa. Hon berättade att en tredjedel av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas med sunda vanor som hälsosam vikt, kost och motion. Budskapet är att äta mer grönsaker och variera intaget av fullkornsprodukter, grönsaker, frukt, bönor, ärtor och linser.

– Ät minst 500 gram grönsaker och frukt per dag, uppmanar hon. En banan väger cirka 150 gram (red.anmärkning).

Jennie Jackson betonar att vi ska begränsa intaget av rött kött och undvika charkuterier. Välj bort snabbmaten, chips, godis och bakverk samt undvik läsk och saft.

– Ät inte mer än 500 gram tillagad kött, gris, ko och lamm, per vecka. Undvik charkuterier som korv, salami, rökt skinka, kassler, bacon och leverpastej. Välj istället vegetariska rätter, fisk och fågel.

Deltagarna fick också bland annat höra att studier visar att fysisk aktivitet under cancerbehandling ger:

  • minskad komplikationsrisk vid och efter operation
  • minskad trötthet
  • minskad oro
  • förbättrad sömn
  • förbättrad självkänsla

Lena Sharp föreläste om rökning och alkohol och betonade att rökning fortsätter vara den största riskfaktorn för cancer.Hon varnade också för vattenpipans skadliga effekter.

– Rökning i samband med cancerbehandling ökar dessutom riskerna för både akuta och sena bieffekter. Därför är rökstopp en viktig del av egenvården, betonade hon,

Alkohol är också en riskfaktor för cancer i munhåla, svalg, luftstrupe, lever, bröst, kolorektal och bukspottkörtel. Cirka 5 till 7 procent av alla cancerfall orsakas av alkohol.

Under dagen diskuterades även solvanor och cancer. Miriam Elfström, verksamhetsutvecklare, folkhälsovetare och forskare inom RCC beskrev de senaste forskningsrönen.

Föreläsningarna uppskattades av många deltagare. I pausen hördes några röster om att budskapen ibland var självklara, men att de ändå var en viktig påminnelse att föra vidare till medlemmarna i patient- och närståendeföreningarna. Dagen avslutades med hälsosam förtäring samt fysisk aktivitet i form av danslektion i foxtrot.

Foto: Liza Junker