Nyheter

Mellansverige
Föreningssamarbete bidrar till stöd, samtal och stärkta patienter

RCC Mellansverige beslutade 2018 att satsa på samverkan mellan patientföreningar runt om i sjukvårdsregionen. Det bidrog till att det i Örebro och Gävleborg finns samverkansprojekt där patientföreningar gått ihop och bildat träffpunkter för patienter och närstående. Förhoppningsvis dyker liknande träffpunkter upp i fler regioner under 2021.

Mellansverige
Nya e-postadresser för RCC Mellansverige

Under hösten 2020 bytte RCC Uppsala Örebro namn till RCC Mellansverige. En följd av namnbytet är att våra medarbetare på RCC Mellansverige och RBC Mellansverige nu fått nya e-postadresser.