Nationell vårdprogramgrupp cancerrehabilitering

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av representanter från samtliga regionala cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vård. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Ylva Hellstadius

sjuksköterska och verksamhetsutvecklare

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

RCC Stockholm Gotland

 

 

Regionala representanter

Frida Forsberg

specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin

Smärt- och rehabiliteringscentrum Linköping

RCC Sydöst

 

Jesper Poucette

Specialist i allmänmedicin

RCC Väst

Helena Igelström

fysioterapeut

Akademiska sjukhuset

RCC Mellansverige

Heléne Öberg

verksamhetsutvecklare, fysioterapeut

RCC Syd

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, onkologisjuksköterska

RCC Norr

Malgorzata Luber-Szumniak

allmänläkare

Skånes Universitetssjukhus

RCC Syd

Hanna Rönnqvist

arbetsterapeut

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

RCC Stockholm Gotland

Sofie Backman

dietist

Sundsvalls sjukhus

RCC Norr

Anna Henriksson

Sjuksköterska

Uppsala universitet

RCC Mellansverige

 

 

Patientföreträdare

Leif Näckholm

patientrepresentant

RCC Norr

 

Leif Eskelid

patientrepresentant

RCC Syd

Margareta Haag

patientrepresentant

RCC Stockholm Gotland