MENY

Nationell vårdprogramgrupp cancerrehabilitering

Vårdprogramgrupp ansvarig för 2017 års vårdprogram

Vårdprogramgrupp ansvarig för vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Ordförande

Gunnar Eckerdal

regional processägare cancerrehabilitering

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Annika Asketun
Fysioterapeut, RCC Sydöst 

Carina Modéus
Överläkare Centrallasarettet Växjö, RCC Syd

Chichi Malmström
Socionom, RCC Väst 

Emma Ohlsson Nevo
Sjuksköterska, RCC Uppsala/Örebro

Heléne Öberg
Fysioterapeut, cancerrehabsamordnare Skånevård Kryh, processledare RCC Syd

Katja Vuollet Karlsson
Onkologisjuksköterska, vårdutvecklare, RCC Norr 

Maria Hellbom
Verksamhetschef Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm 

Monica Berg
Processledare Rehabiliteringscentrum Region Jönköping, RCC sydöst 

Polymnia Nikolaidis
Fysioterapeut Karolinska universitetssjukhuset, RCC Sthlm/Gotland 

Sofie Backman
Dietist Sundsvalls sjukhus, RCC Norr

Patientföreträdare

Christina Christoffersson

Leif Näckholm

Margareta Haag

Jan Björklund 

Johan Dahl

Stödjande RCC

RCC SYD

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare, vårdprogramhandläggare

RCC Syd


Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 8 januari 2020