Nationell vårdprogramgrupp cancerrehabilitering

Vårdprogramgrupp ansvarig för 2017 års vårdprogram

Vårdprogramgrupp ansvarig för vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Ordförande

Gunnar Eckerdal

regional processägare cancervårdprocessen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Carina Modéus
överläkare Centrallasarettet Växjö

Cecilia Arving
sjuksköterska, lektor Uppsala universitet

Helena Granstam Björneklett
överläkare Västmanlands sjukhus, Västerås

Heléne Öberg
Fysioterapeut, cancerrehabsamordnare Skånevård Kryh

Maria Hellbom
verksamhetschef Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm

Annika Asketun
Fysioterapeut, RCC Sydöst

Chichi Malmström
socionom RCC Väst

Katja Vuollet Karlsson
samordnande kontaktsjuksköterska RCC Norr

Monica Berg
Processledare Rehabiliteringscentrum Region Jönköping RCC sydöst

Polymnia Nikolaidis
Fysioterapeut Karolinksauniversitetssjukhuset RCC Sthlm/Gotland

 

Patientföreträdare

Leif Näckholm

Margareta Haag

Ing-Marie Magnusson

Jan Björklund

 

Stödjande RCC

RCC SYD

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Faktaägare: Ordf. vårdprogramgrupp Gunnar Eckerdal
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2017