Standardiserat vårdförlopp myelom

Det standardiserade vårdförloppet för myelom gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Sidan uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt