Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Det aktuella nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer fastställdes 2016.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet är heltäckande och tar upp prevention, remittering, diagnostik, behandling, uppföljning och omvårdnadsaspekter. 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Sidan uppdaterad: 25 september 2017

Regionalt