Skivepitelcancer

Skivepitelcancer i huden (cSCC) är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Det är en av de cancerformer vars incidens ökar snabbast i landet, över 9 000 nya fall diagnostiseras numera varje år.

Prognosen är god med en relativ femårsöverlevnad på 95 procent för kvinnor och 92 procent för män.

Skivepitelcancer i huden är vanligare hos ljushyade, hos äldre, efter kronisk UV-exponering och vid immunsuppression.

Patienter med skivepitelcancer handläggs initialt ofta inom primärvården. Vid behov av större kirurgi liksom utredning och behandling av avancerad sjukdom sker handläggningen inom sjukhusvården.