MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det första nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer togs fram i januari 2017. Gällande version fastställdes i december 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

 • Rekommendationer om kallelseverksamhet
 • Provtagning
 • Utredning av avvikande cellprover
 • Behandling av cellförändringar
 • Kommunikation
 • Kvalitetskrav på verksamheterna
 • Krav på IT-system
 • Utbildningsinsatser

Förändringar jämfört med tidigare version

 • Uppdaterat KVAST-kompendium september 2019
  Bilaga 3, KVAST-kompendium i cervixcytologi, är uppdaterad och fastställd 2019-05-15. Godkänt av NACx/vårdprogramgruppen 2019-09-05.

  Uppdateringar:

  • Granskning eller screening av s.k. reflexcytologi
  • Lysering för att nå optimal provkvalitet
  • Rekommenderat cellantal i SurePath-prover
  • Kvalitetsuppföljning – flera punkter
  • KVAST-gruppens sammansättning


Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Regionala vårdprogram kallas numera för regional medicinsk riktlinje (RMR) i Västra sjukvårdsregionen.

För utredning och behandling av cellprovsavvikelse används nedanstående RMR:

Regional medicinsk riktlinje för cervixcancerprevention (pdf)
(giltig till juni 2021)

Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst. 

Rekommendation för självtest HPV på gynekologisk mottagning:

Självtest på gynmottagning 2018-05-30 (pdf)

Kortversion av nationella vårdprogrammet som lämpar sig för kliniskt bruk (pdf)


Faktaägare: Lena Silfverdal, tf. ordförande NaCX
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 25 november 2019