MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017. KVAST-kompendium i cervixcytologi (bilaga 3) uppdaterades i maj 2018.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

 • Rekommendationer om kallelseverksamhet
 • Provtagning
 • Utredning av avvikande cellprover
 • Behandling av cellförändringar
 • Kommunikation
 • Kvalitetskrav på verksamheterna
 • Krav på IT-system
 • Utbildningsinsatser

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm-Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala medicinska riktlinjer för Västra sjukvårdsregionen

Regionala vårdprogram kallas numera för regional medicinsk riktlinje (RMR) i Västra sjukvårdsregionen.

För utredning och behandling av cellprovsavvikelse används nedanstående RMR:

För screening fram till start av primär HPV-analys i gynekologisk cellprovskontroll (GCK) används nedanstående RMR trots att giltighetsdatum har passerats:

Regional medicinsk riktlinje/Vårdprogram kan inte rekvireras upptryckta på papper från RCC Väst. 

Rekommendation för självtest HPV på gynekologisk mottagning:


Faktaägare: Björn Strander, ordförande nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx)

Sidan uppdaterad: 15 november 2018