Till regionspecifikt innehåll

Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

I nationella regimbiblioteket finns idag drygt 600 fastställda regimer med tydliga och enhetliga beskrivningar av hur man doserar och kombinerar antitumorala läkemedel. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp. Publicerade regimer kan skrivas ut som pdf-er eller hämtas via xml-filer till digitala ordinationsstöd.

Alla nationella läkemedelsregimer, Regimbiblioteket i Kunskapsbanken 

Regimspecifik patientinformation beskriver behandlingen (vilka läkemedel, hur dessa ska ges/tas och vilka dagar behandling ges/tas), symtom på och råd vid vanliga biverkningar samt ger kortfattade råd om levnadsvanor under behandlingen. I informationen anges också när man akut bör kontakta vården. Patientinformationerna finns publicerade på samma sidor som läkemedelsregimerna och kan skrivas ut i ett användarvänligt format. De kan också länkas till digitala ”Min Vårdplan”. Det pågår projekt för att översätta patientinformationen till engelska och arabiska.

Basfakta med medicinska och farmaceutiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.

Sedan 2020 pågår projekt med uppbyggnad av information kring barncancerbehandling. I dagsläget (2022) har patient- och anhöriganpassad information för läkemedelsbehandlingen som är kopplad till olika behandlingsprotokoll publicerats.

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läkemedelsregimer i Mellansverige

Läkemedelsregimer, med flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, är ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar.

Läkemedelsregimer i sjukvårdsregion Mellansverige