Till regionspecifikt innehåll

Vårdprogram sköldkörtelcancer

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan 2021.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riklinje sköldkörtelcancer

Regional medicinsk riktlinje sköldkörtelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. Den regionala medicinska riktlinjen för sköldkörtelcanceruppdaterades under 2014 och innehåller flera nyheter.

För det första rekommenderas nu en mer fullständig utslagning all sköldkörtelvävnad med kirurgi och radioaktivt jod. På så sätt kan man bättre förlita sig på biokemiska tumörmarkörer i blodet efter behandlingen, vilket möjliggör en förnyad individuell riskbedömning. På så sätt kan man friskförklara fler patienter tidigare, vilket gör att fler patienter kan avsluta cancerkontrollerna inom specialistvården tidigare.

För det andra ska alla patienter nu bedömas av regionens samlade specialistkompetens på en multidisciplinär behandlingskonferens, som hålls via telemedicinsk teknik. Det gör att all engagerad personal vid regionens olika sjukhus kan medverka. På sätt skapas en mer jämlik vård, både vad gäller bedömning och behandling, oavsett var i regionen patienten bor.

En tredje nyhet är att det har startats ett nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelcancer. Det gör att man bättre kan utvärdera olika behandlingar, analysera epidemiologi och kartlägga riskfaktorer.