Standardiserat vårdförlopp livmoderhalscancer

Det standardiserade vårdförloppet för livmoderhalscancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Sidan uppdaterad: 4 april 2017

Regionalt