Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 17 oktober 2017