Årsrapporter från kvalitetsregister

Årsrapporterna redovisar en sammanställning av nationella data från kvalitetsregistren för föregående år.

Rapporterna redovisas i pdf-format och syftar till att ge kunskap om svensk vård.