Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram vulvacancer

Vårdprogrammet för vulvacancer är det första nationella i sitt slag. Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram vulvacancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje för vulvacancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för vulvacancer