Till regionspecifikt innehåll

Årets kontaktsjuksköterska

RCC uppmärksammar varje år kontaktsjuksköterskans viktiga roll genom att utse Årets kontaktsjuksköterska. Utmärkelsen delas ut under RCC-dagarna i maj varje år.

Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i cancervården och i mötet med patienter och deras närstående. Genom att vara tillgänglig och kontinuerlig skapar kontaktsjuksköterskan trygget för patienten, och möjlighet för patienten att vara delaktig i sin egen vård.

Nominering och utdelning 2023

Utmärkelsen delades ut under RCC-dagarna 23-24 maj. Kontaktsjuksköterskan som får utmärkelsen ska:

 

  • vara kliniskt verksam
  • ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att utveckla funktionen och uppdraget.

Varje RCC delar ut Årets kontaktsjuksköterska i respektive sjukvårdsregion.

Nyhet Årets kontaktsjuksköterska 2023.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige

2023 fick Moa Ekstrand på Hematologimottagningen i Falun, utmärkelsen.

Nyhet årets kontaktsjuksköterska 2023 i Mellansverige

I februari 2024 öppnar nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2024. Priset delas ut under RCC-dagarna i maj varje år.

Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

2023 fick Lotte Moebius på Lung- och Allergimottagningen vid Östersunds sjukhus i region Jämtland Härjedalen utmärkelsen. Hon är kontaktsjuksköterska för patienter med lungcancer.

Nyhet Årets kontaktsjuksköterska 2023 i Norra sjukvårdsregionen

I februari 2024 öppnar nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2024. Priset delas ut under RCC-dagarna i maj varje år.

Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen

Inom södra sjukvårdsregionen var det Ing-Marie Nilsson, kontaktsjuksköterska på Lungmottagning Dagvård vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska 2022. Läs mer: Årets kontaktsjuksköterska 2022

Nu har nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2023 öppnat. Priset delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

Årets kontaktsjuksköterska i västra sjukvårdsregionen

2022 var det Karin Janneson, Västra Götalandsregionen, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska, i västra sjukvårdsregionen.

Årets kontaktsjuksköterska i väst

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst