KVÅ koder

Här finns sammanställning för KVÅ-koder du som kontaktsjuksköterska kan använda i ditt uppdrag.

Sammanställningen av KVÅ-koder är ett urval av lämpliga koder som utgår från kontaktsjuksköterskans nationella uppdragsbeskrivning. Använd koderna och lägg gärna till dina regionala eller lokala koder enligt er rutin.

KVÅ-koder kontaktsjuksköterska (excel, öppnas i nytt fönster)

I sammanställningen finns KVÅ-koder för bland annat:

  • Min vårdplan
  • Behandling
  • Rådgivning
  • Rehabilitering
  • Samtal
  • Levnadsvanor
  • Övriga koder

Vårdkontakter rapporteras i patientjournalen med diagnoskoder (ICD-10-SE) och åtgärdskoder (KVÅ).

För en ökad kvalitet

När du dokumenterar dina åtgärder med KVÅ-koder skapas en enhetlig dokumentation som underlättar verksamhetsuppföljning och stöd i kvalitetsarbetet.

KVÅ har utformats så att de ska kunna användas i befintliga datajournaler. Det innebär att KVÅ koder kan finnas inbyggda i journalsystemet så att de snabbt kan hittas och återanvändas.

Här hittar du hela socialstyrelsen sammanställning av KVÅ-koder:

Socialstyrelsens sammanställning av KVÅ-koder