Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram cancer

Nationella vårdprogram inom cancervården ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter, oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Nationella vårdprogram hittar du i RCCs Kunskapsbank

Stöd och instruktioner till vårdprogramgrupperna

Vårdprogrammet ska skrivas enligt styrdokument och mall beslutade av RCC i samverkan. Till hjälp för grupperna finns en manual med skrivinstruktioner och ett antal generiska texter samt en checklista som stöd för att stärka patientperspektivet i vårdprogrammet. 

Styrdokument (pdf, nytt fönster)

Manual för att skriva vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Malldokument (worddokument)

Checklista för patientperspektiv i nationella vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Vårdprogram på remissrunda

Nya och reviderade vårdprogram går på remiss vid fyra tillfälllen per år.

Kunskapsstöd på remiss

Vårdprogram under framtagande

Föjande vårdprogram är under framtagande men har ännu inte varit på remissrunda:

  • Ärftlig cancer

Utvärdering av vårdprogram

För att få kunskap om hur vårdprogrammen används och kan förbättras genomförde RCC i samverkan under 2023 en utvärdering. Utvärderingen ligger till grund för utvecklingsarbete under 2024.

Rapport: Utvärdering av de nationella vårdprogrammen (pdf, nytt fönster)

Nyhet om utvärderingen

Äldre versioner av vårdprogram

Vi publicerar endast de gällande versionerna av vårdprogrammen. För att få tillgång till tidigare versioner, kontakta info@cancercentrum.se

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Nationella vårdprogramhandläggare vid RCC Norr

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr

För regionala frågor om vårdprogram:

Annika Asketun

enhetschef

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst

Regionala medicinska riktlinjer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Ta del av regionala medicinska riktlinjer här.