Nationell kvalitetsregistergrupp för AML och AUL

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Martin Höglund

processledare

Akademiska Sjukhuset

Registerhållare

Gunnar Juliusson

hematolog

Skånes Universitetssjukhus

Ledamöter

Emma Ölander

Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

 

Bertil Uggla

Universitetssjukhuset Örebro

Martin Jädersten

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Sören Lehmann

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Petar Antunovic

Universitetssjukhuset i Linköping

Lovisa Wennström

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Stödjande RCC

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

 

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd