Pilotstudier inom lungcancerscreening

RCC Stockholm Gotland driver sedan 2022 en pilotstudie för screening av lungcancer och RCC Väst och RCC Norr planerar för en gemensam studie med start hösten 2024.

Det finns idag inget screeningprogram för lungcancer i Sverige och i nuläget inga beslut på att införa det. Forskning pågår för att ta reda på hur ett sådant program bäst skulle utformas och implementeras. Studierna ska ta reda på om riktad screening kan vara ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede. Och om metoden är genomförbar i praktiken både ur ett vård- och medborgarperspektiv.