Möten i RCC samverkan

Regionala cancercentrum i samverkan träffas digitalt varje tisdag och har fysiska internat två gånger per termin. På mötena diskuteras strategiska frågor kopplade till den nationella cancerstrategin och hur arbetet i de nationella arbetsgrupperna fortskrider.

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. För att få tillgång till tidigare minnesanteckningar, kontakta info@cancercentrum.se

Du hittar också stöddokument för nationella arbetsgrupper vid föredragning i RCC samverkan och RCC samverkans spelregler.

 • 9 januari, 8.15-10.15
 • 16 januari, 8.15-10.15
 • 23-24 januari, internat
 • 30 januari, 8.15-12.15
 • 6 februari, 8.15-10.15
 • 13 februari, 8.15-10.15
 • 20 februari, 8.15-12.15
 • 27 februari, 8.15-10.15
 • 5 mars, 8.15-10.15
 • 12 mars, 8.15-12.15
 • 19 mars, 8.15-10.15
 • 26 mars, 8.15-10.15
 • 2 april, 8.15-12.15
 • 9 april, 8.15-10.15
 • 16 april, 8.15-10.15
 • 23 april, 8.15-12.15
 • 30 april, 8.15-10.15
 • 7 maj, 8.15-10.15
 • 14 maj, 8.15-12.15
 • 21 maj, 8.15-10.15
 • 28-29 maj, internat
 • 4 juni, 8.15-12.15
 • 11 juni, 8.15-10.15
 • 18 juni, 8.15-10.15
 • 25 juni, 8.15-12.15

Mötesanteckningar 2024