Möten i RCC samverkan

Regionala cancercentrum i samverkan träffas digitalt varje tisdag och har fysiska internat två gånger per termin. På mötena diskuteras strategiska frågor kopplade till den nationella cancerstrategin och hur arbetet i de nationella arbetsgrupperna fortskrider.

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Du hittar också stöddokument för nationella arbetsgrupper vid föredragning i RCC samverkan och RCC samverkans spelregler.

Arkiv mötesanteckningar

Stöddokument och rutiner för RCC samverkan

Mötesplan hösten 2022

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00-09.00. Dessa entimmesmöten på tisdagar pågår till och med oktober 2022.

 • 30-31 augusti, internat
 • 20 september, heldag
 • 18 oktober, heldag
 • 1 november, 08.00 - 12.00
 • 8 november, 08.00 - 10.00
 • 15 november, 08.00 - 10.00
 • 22 november, 08.00 - 12.00
 • 29 november, 08.00 - 10.00
 • 6 december, 08.00 - 10.00
 • 13 december, 08.00 - 12.00
 • 20-21 december, internat (centralt i Stockholm)

Mötesplan våren 2023

 • 10 januari, 08.15 - 10.15
 • 17 januari, 08.15 - 10.15
 • 24-25 januari, internat (centralt i Stockholm)
 • 31 januari, 08.15 - 10.15
 • 7 februari, 08.15 - 10.15
 • 14 februari, 08.15 - 12.15
 • 21 februari, 08.15 - 10.15
 • 28 februari, 08.15 - 10.15
 • 7 mars, 08.15 - 12.15
 • 14 mars, 08.15 - 10.15
 • 21 mars, 08.15 - 10.15
 • 28 mars, 08.15 - 12.15
 • 4 april, 08.15 - 10.15
 • 11 april, 08.15 - 10.15
 • 18 april, 08.15 - 12.15
 • 25 april, 08.15 - 10.15
 • 2 maj, 08.15 - 10.15
 • 9 maj, 08.15 - 12.15
 • 16 maj, 08.15 - 10.15
 • 23-24 maj (RCC-dagarna, RCC i samverkan har eget möte 24 maj kl 13.00-15.00)
 • 30 maj, 08.15 - 12.15
 • 13-14 juni, internat
 • 20 juni, 08.15 - 10.15
 • 27 juni, 08.15 - 10.15