Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Arkiv mötesanteckningar

Mötesplan våren 2021

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00 - 09.00.

 • 13–14 januari
 • 9 februari
 • 11 mars
 • 13 april
 • 4 maj
 • 18 maj (RCC-dagarna)
 • 9–10 juni

Mötesplan hösten 2021

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00-09.00.

 • 25-26 augusti
 • 15 september
 • 5 oktober
 • 27 oktober
 • 18 november
 • 7-8 december
 • 21 december