Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Arkiv mötesanteckningar

Mötesplan våren 2022

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00 - 09.00.

  • 11 januari
  • 27 januari
  • 15 februari
  • 15 mars
  • 5 april
  • 26 april
  • 17-18 maj (RCC-dagarna)
  • 7 juni