Möten i RCC samverkan

Regionala cancercentrum i samverkan träffas digitalt varje tisdag och har fysiska internat två gånger per termin. På mötena diskuteras strategiska frågor kopplade till den nationella cancerstrategin och hur arbetet i de nationella arbetsgrupperna fortskrider.

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Du hittar också stöddokument för nationella arbetsgrupper vid föredragning i RCC samverkan och RCC samverkans spelregler.

Arkiv mötesanteckningar

Stöddokument och rutiner för RCC samverkan

Mötesplan våren 2022

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00 - 09.00.

 • 11 januari
 • 27 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 5 april
 • 26 april
 • 17-18 maj (RCC-dagarna)
 • 7-8 juni

Mötesplan hösten 2022

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00 - 09.00.

 • 30-31 augusti, internat
 • 20 september, heldag
 • 18 oktober, heldag
 • 1 november, heldag
 • 22 november, heldag
 • 13 december heldag