Möten i RCC samverkan

Regionala cancercentrum i samverkan träffas digitalt varje tisdag och har fysiska internat två gånger per termin. På mötena diskuteras strategiska frågor kopplade till den nationella cancerstrategin och hur arbetet i de nationella arbetsgrupperna fortskrider.

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. För att få tillgång till tidigare minnesanteckningar, kontakta info@cancercentrum.se

Du hittar också stöddokument för nationella arbetsgrupper vid föredragning i RCC samverkan och RCC samverkans spelregler.

Stöddokument och rutiner för RCC samverkan

Mötesplan våren 2023

  • 9 maj, 08.15 - 12.15
  • 16 maj, 08.15 - 10.15
  • 23-24 maj (RCC-dagarna, RCC i samverkan har eget möte 24 maj kl 13.00-15.00)
  • 30 maj, 08.15 - 12.15
  • 13-14 juni, internat
  • 20 juni, 08.15 - 10.15
  • 27 juni, 08.15 - 10.15