Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar återfinns i arkivet via länken nedan. Dokumenten publiceras i pdf-format.


Arkiv mötesanteckningar

Faktaägare: Beatrice Melin, ordförande RCC i samverkan

Sidan uppdaterad: 23 oktober 2017