MENY

Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Arkiv mötesanteckningar

RCC mötesplan 2019

 • 15 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 26 mars
 • 9–10 april
 • 29 april 
 • 7 maj
 • 21–22 maj
 • 10 juni
 • 10 september
 • 10 oktober
 • 29 oktober
 • 21–22 november
 • 10 december
 • 19 december

Mötesplan 2020

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 3 mars
 • 24 mars
 • 21 april
 • 12 maj
 • 27 maj
 • 16 juni

Faktaägare: Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan

Sidan uppdaterad: 30 oktober 2019