Samverkansgruppens mötesanteckningar

Regionala cancercentrum i samverkan träffas för heldagsmöten ungefär var tredje vecka. Kompletterande kortare telefon- och videomöten hålls där emellan. 

Här hittar du minnesanteckningar från möten under innevarande år samt från året innan. Äldre minnesanteckningar hittar du i arkivet. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Arkiv mötesanteckningar

Mötesplan våren 2022

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00 - 09.00.

 • 11 januari
 • 27 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 5 april
 • 26 april
 • 17-18 maj (RCC-dagarna)
 • 7-8 juni

Mötesplan hösten 2022

Förutom nedanstående möten har RCC i samverkan ett digitalt avstämningsmöte varje tisdag kl. 08.00 - 09.00.

 • 30-31 augusti, internat
 • 20 september, heldag
 • 18 oktober, heldag
 • 1 november, heldag
 • 22 november, heldag
 • 13 december heldag