Nationellt vårdprogram akut lymfatisk leukemi

Vårdprogrammet gäller för alla patienter med ALL som är 18 år eller äldre, samt för patienter som är 16–18 år om de behandlas vid vuxenklinik.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram akut lymfatisk leukemi (ALL), Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum syd.