Nationell arbetsgrupp Min vårdplan huvud- och halscancer

Patientinformationen i Min vårdplan huvud- och halscancer är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan huvud- och halscancer.

Deltagare

Anna Nyström

kontaktsjuksköterska

Region Norrbotten

 

Helena Söderberg

kontaktsjuksköterska

Hallands sjukhus

Helena Ullgren

kontaktsjuksköterska

Region Stockholm

Erika Elenius

kontaktsjuksköterska ÖNH-kliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Marie-Loise Nilsson

Kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patient- och närståenderepresentant

Gun Olsson

Mun- och halscancerförbundet